Jak szybko znaleźć pracę?

Na co patrzą pracodawcy?

Musisz wiedzieć, że pracodawcy dobierają ludzi tak, aby dobrze i sprawnie prosperowała firma. Chcą wykorzystać potencjał każdego człowieka. Firma służy jakiemuś celowi, ma ona program działania i do niego dopasowuje ludzi. Nadrzędnym celem jest ciepło i rozwój firmy. Dlatego musisz okazać się tak, aby okazać się osobą odpowiednią i potrzebną, wręcz niezastąpioną na stanowisku, o jakie się ubiegasz. Jeśli cele zawodowe potencjalnego pracownika i pracodawcy są wspólne, zagwarantowane jest powodzenie firmy, a przyjęty pracownik ? może Ty ? składa się właściwą osobą na właściwym miejscu. Zespół pracowników decyduje o dalszych losach firmy, o jej wynikach, sukcesach i problemach, dlatego przyjęcie nowej osoby do pracy jest jednak połączone z ogólną strategią firmy a jej podstawowymi założeniami.

Choć w praktyce bywa różnie, przyjmij, że pracodawca jest świadomy obecnej sytuacji swojej marki a jej potrzeb, ma dokładnie przemyślane cechy charakterystyczne przyszłego pracownika i wie, kogo i na jakie stanowisko potrzebuje a co że mu zaoferować. Pracodawcy starają się pozyskać pracownika, który dostosuje się do wymagań stawianych przez stanowisko oraz do ogólnej atmosfery w firmie oraz jej kultury.

Twój rozmówca podczas spotkania będzie obserwował zdolność właściwego i szybkiego rozpoznawania problemów a ich oceny, umiejętność szybkiego wyszukiwania w pamięci i wnikliwego analizowania potrzebnych danych. Będzie ?podrzucał” Ci problemy i badał Twoją elastyczność oraz zdolność dopasowywania do zmieniających się sytuacji.

Dla pracodawcy ważne będą Twoje osiągnięcia w poprzednich miejscach pracy, dzięki jakim były szef odniósł sukces a firma korzyści. Ważne będą Twoje cechy osobiste, dzięki którym przyczynisz się do rozwoju firmy i wzrostu jej potencjału. Pracodawca będzie starał się dociec, czy jesteś tak zainteresowana pracą, czy chcesz podnosić własne kwalifikacje, jaka jest Twoja motywacja. Pracodawca zwróci uwagę na Twoje priorytety, czy zatrudniona w firmie będziesz miała na uwadze przede wszystkim jej zysk i powodzenie. I wreszcie, czy jako jednostka, pracownik na konkretnym stanowisku będziesz czuła się członkiem zespołu. Pracodawca, głównie podczas rozmowy kwalifikacyjnej, zbada Twój stosunek do poprzednio zajmowanych stanowisk w różnych firmach, a szczególnie do byłych szefów. Im mniej emocji i negatywnych ocen, tym tak dla Ciebie. Nawet jeśli czujesz się skrzywdzona przez poprzedniego pracodawcę, mów o tym oględnie. Nie mów w żadnym wypadku tajemnic firmy, w jakiej pracowałaś, ponieważ nie wpłynie to dobrze na obraz Twojej lojalności i etyki. Pracodawca, na podstawie przesłanych mu dokumentów i przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, zorientuje się w Twojej zdolności komunikowania się, ustnie i na piśmie, oceni nie tylko poprawność językową lub stylistyczną, ale także precyzję wypowiedzi i zorganizowanie. Pracodawca oceni również stopień znajomości pracy, wynikający nie tylko z wykształcenia i doświadczenia zawodowego, ale również z trudu, jaki zadałaś sobie, aby poznać specyfikę firmy, do której skierowałaś swoje CV i list motywacyjny.

Twój rozmówca, podczas rozmowy kwalifikacyjnej, zwróci uwagę na Twoją samoocenę nie tylko pod kątem kwalifikacji, entuzjazmu do pracy itp., ale też będzie chciał ocenić Twój szacunek do samego siebie i zrównoważone poczucie własnej wartości. Dla pracodawcy te pojęcia są istotne, ze względu na miejsce i zakres działań, które ewentualnie będzie chciał Ci powierzyć, a i ze względu na kontakty międzyludzkie, które przyszły pracownik nawiąże w firmie. Żaden pracodawca nie będzie chciał zatrudnić osoby, która nie przystosuje się do reszty zespołu, nie będzie mogłaby znaleźć wspólnego języka i współpracować z kolegami. Być może pracodawca, po odbytej z Tobą rozmowie kwalifikacyjnej, porozmawia jeszcze z recepcjonistką i sekretarką, które również miały z Tobą styczność. Zbada, czy byłaś uprzejma, czy odebrały Cię jako osobę sympatyczną i komunikatywną. Podobne działanie świadczy o zaufaniu, jakim szef darzy swoich podwładnych oraz o tym, że myśli o dobrą atmosferę w firmie i bierze się z odczuciami swoich pracowników.

Ważne!

Pracodawcy, bez powodu na miejsce i zakres pracy, chcą zatrudniać ludzi kreatywnych, energicznych, ambitnych, zdolnych do poświęcenia się firmie i identyfikacji z nią.